Infinity Grace

Slovak junior & Veteran Trophy Show

Výstava Slovak junior & Veteran Trophy Show – 01.04.2022

Zúčastnili sme sa jej s našou Salyja de la Benjamin

 

Rozhodca: Špoljarovič Boris,HR (Slovak Junior & Veteran Trophy Show)

Shortlist Top5 from 20dogs

Junior class

1exc. – CAJC – Slovak Junior Trophy Winner

 

Viktory Show 

Junior class

1exc. CAJC – Viktory Junior Winner 

Judge :Gröschl Ferenc ,Hu (Viktory Show)

 

Výsledky našej: UHRANIAK DAS TERRAS DE ATÓMUN

2.4.2022  – Slovak junior & Veteran Trophy Show 
Rozhodca: Špoljarovič Boris,HR (Slovak Junior & Veteran Trophy Show)
 
Junior class 
1Exc – CAJC – Slovak Junior Trophy Winner
 
Viktory Show 
Junior class
1Exc CAJC – Viktory Junior Winner 
Rozhodca: Gröschl Ferenc ,Hu (Viktory Show)
IDS Nitra
Rozhodca: Otakar Vondrous
Junior class
Exc.,1Cajc
New junior champion of Slovakia